fbpx

Tag Archives: artnovion

Артновион откри нова акустика за болницата Санта Марија

Болниците се место за лекување и мирно закрепнување, но честопати влезот во централната болница е далеку од идеален: од персоналот на болницата и пациентите што зборуваат, пациентите кои доаѓаат и си одат, тимовите за нега на пациенти кои комуницираат и семејствата кои чекаат создаваат значајно ниво на бучава што ја нарушува разбирливоста на говорот а […]

Artnovion reveals new acoustics for Santa Maria Hospital

Hospitals are a place for healing and calm recovery, but often the entrance to a central hospital is far from ideal: from hospital staff and patients talking, patients coming and going, patient care teams communicating and waiting families create significant noise levels that impair speech intelligibility and can also raise privacy issues. Noise issues can […]

Select your currency